Regulamin konkursu – musical „Piloci”

1) Organizatorem konkursu jest blog filmowo-kulturowy Autostopem przez Kulturę. Nagrody sponsoruje platforma player.pl.

2) Konkurs trwa od 24.04.2020, godz. 20.00 do 27.04.2020, godz. 23.00.

3) Zasady konkursu: a. uczestnik musi polubić profil Autostopem przez Kulturę na Facebooku. b. uczestnik musi publicznie udostępnić na swoim profilu post konkursowy ze strony Autostopem przez Kulturę. c. uczestnik w komentarzu pod postem konkursowym musi odpowiedzieć na pytanie „jaką historię najbardziej chciałabyś/chciałbyś zobaczyć w formie musicalu i dlaczego?”. d. organizator wybiera 3 najciekawsze odpowiedzi.

4) Nagroda: 3 vouchery, umożliwiające bezpłatny dostęp do musicalu „Piloci” na platformie streamingowej player.pl – po jednym voucherze na każdą wygraną osobę.
a. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

5) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28.04.2020.

6) Organizator oświadcza, że nie posiada praw autorskich do przesłanych w komentarzach pod postem konkursowym koncepcji i że nie zostaną one wykorzystane w żaden inny sposób poza Konkursem.

7) Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

8) Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)

9) Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

10) Sponsor jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

11) O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu Facebook lub za pośrednictwem prywatnej wiadomości w programie Facebook Messenger. Jeśli w ciągu 3 dni zwycięzca nie zgłosi się po nagrodę, nagroda nie zostanie wysłana.

12) Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

13) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne serwisu Facebook, łączy internetowych, które uniemożliwią prawidłową realizację konkursu.

14) Regulamin wchodzi w życie 24.04.2020.

Polityka prywatności: Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).