Regulamin konkursu „Twój Pomysł na Film”

1) Organizatorem konkursu są: blog filmowo-kulturowy Autostopem przez Kulturę, firma szkoleniowo-producencka Bahama Films oraz sklep Idealne Upominki.

2) Konkurs trwa od 02.10.2019, godz. 23.00 do 10.10.2019, godz. 23.00.

3) Zasady konkursu: a. Uczestnik musi napisać logline wymyślonego przez siebie filmu pełnometrażowego lub krótkometrażowego i przesłać go na oba adresy e-mailowe: koszewska.julia@gmail.com oraz magdalena@bahamafilms.pl. b. Organizatorzy wybierają 8 najlepszych odpowiedzi, które nagrodzą następującymi nagrodami:

 – Pierwsze miejsce: zniżka w wysokości 300 zł na warsztaty „Scenariopisarstwo dla początkujących”, organizowane przez Bahama Films.

– Drugie miejsce: nagroda rzeczowa – puzzle „Harry Potter. Mapa Huncwotów” (500 elementów), sponsorowane przez sklep Idealne Upominki

– Trzecie miejsce: nagroda rzeczowa – brelok, przedstawiający świecącą różdżkę z Harrego Pottera, sponsorowany przez sklep Idealne Upominki

– Czwarte, piąte, szóste, siódme i ósme miejsce: 5 kuponów rabatowych do sklepu Idealne Upominki, -10% (ważne na cały asortyment do końca bieżącego roku)
c. Zgłaszając swój logline do Konkursu, uczestnik poświadcza, że posiada do niego pełnię praw autorskich.

4) Nagroda: jw.
a. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

5) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12.10.2019.

6) Organizator oświadcza, że nie posiada praw autorskich do przesłanych logline’ów i że nie zostaną one wykorzystane w żaden inny sposób poza Konkursem.

7) Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

8) Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)

9) Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

10) Sponsor jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

11) O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu Facebook lub za pośrednictwem prywatnej wiadomości w programie Facebook Messenger. Jeśli w ciągu 3 dni zwycięzca nie zgłosi się po nagrodę, nagroda nie zostanie wysłana.

12) Aby podać adres do wysyłki, należy w ciągu 3 dni od zawiadomienia o wygranej wysłać maila na adres: magdalena@bahamafilms.pl .

13) Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

14) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne serwisu Facebook, łączy internetowych, które uniemożliwią prawidłową realizację konkursu.

15) Regulamin wchodzi w życie 02.10.2019

Polityka prywatności: Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).